FOBOS WKI - Co nowego ?
13.12.2010 NOWA WERSJA PROGRAMU FOBOS WKI 2.0
FOBOS WKI w wersji 2.0 został wzbogacony o następujące możliwości:

 • obsługę nowych stawek podatku VAT,

 • zmianę w sposobie sortowanaia danych w bazach cenowych.

16.06.2010 NOWA WERSJA PROGRAMU FOBOS WKI 1.9
FOBOS WKI w wersji 1.9 został wzbogacony o następujące możliwości:

 • import cennika WKI Wartość Kosztorysowa Inwestycji firmy Promocja,

 • import Biuletynów Cen Zagregowanych BCO i BCM firmy Promocja,

 • import Biuletynów Cen Robót Scalonych BCA, BCD, BCP firmy Promocja,

 • import bezpłatnego Biuletynu Cen Robót Remontowych Po Klęskach Żywiołowych BCK firmy Promocja,

 • zmiana struktury cennika,

 • poprawione wyświetlanie długiej nazwy dokumentu na stronie tytułowej przedmiaru.

19.05.2008 NOWY FILTR IMPORTU CENNIKÓW FIRMY PROMOCJA Sp. z o.o.
Ze względu na zmiany dokonane przez firmę Promocja, wydana została nowa wersja (2.1) filtru importu.

Aby zainstalować nowy filtr należy usunąć stary i pobrać nowy w oknie zarządzania rozszerzeniami.

19.02.2007 NOWY ADRES IP SERWERA AKTUALIZACJI FOBOS-a
Informujemy, że zmienił się adres IP serwera aktualizacji.

Aby korzystać z serwera aktualizacji należy:

W menu "Narzędzia - Opcje"  w zakładce "Aktualizacja" w okienku "Serwer IP" należy wpisać nowy adres IP: 85.222.17.228

12.06.2006 UWAGA! NOWA WERSJA FOBOS WKI (1.8)

Nowe możliwości:
FOBOS WKI w wersji 1.8 oferuje Państwu dodatkowo między innymi:

 • możliwość tworzenia własnych baz cenowych (także na podstawie kosztorysu),

 • import cenników scalonych BCA, BCO, BCD firmy Promocja,

 • import cen maszyn i urządzeń e-Bistyp,

 • okno obsługi wszystkich zaimportowanych cenników z możliwością filtrowania i wyszukiwania cen,

 • możliwość wprowadzania globalnego mnożnika do kosztorysu oraz mnożników regionalnych,

 • dostosowanie programu do zmian wprowadzonych na serwerze oraz w cenniku e-Bistyp,

 • mechanizm aktualizacji programu on-line o dodatkowe rozszerzenia zwiększające funkcjonalność programu,

 • opcja eksportu dokumentów do formatu HTML,

 • możliwość wyceny istniejącego obiektu (na podstawie wskaźników zużycia, metodami Rossa).

Rozszerzenia:
Rozszerzenia to bardzo ciekawy mechanizm zwiększania funkcjonalności programu on-line. Pozwala na przeglądanie dostępnych "wtyczek" (z ang. plug-in) oraz instalowanie ich
do programu FOBOS WKI (w chwili obecnej jako rozszerzenia są dostępne filtry importu cenników).

Tabela wskaźników:
W wersji 1.8 wprowadziliśmy bardzo pomocną z merytorycznego punktu widzenia tabelę, zawierającą zbiory wskaźników przydatnych w wycenie (np. aktualne wskaźniki regionalne, wskaźniki do wyceny prac projektowych, ceny działek budowlanych w poszczególnych regionach kraju itd.).

Cena:
Ilość wprowadzonych zmian zmusiła nas do wprowadzenia odpłatności za aktualizację programu.
Mamy nadzieję, że symboliczna cena (160 zł netto) za tak daleko idące zwiększenie funkcjonalności programu to niewygórowana cena. 

ZAPRASZAMY

01.10.2005 NOWY ADRES IP SERWERA BAZY CENOWEJ E-BISTYP
Informujemy, że wraz ze zmianą siedziby naszej firmy zmienił się również adres IP serwera bazy cenowej e-Bistyp 

Aby korzystać z bazy e-Bistyp on-line należy:

W menu "Narzędzia - Opcje"  w zakładce "e-Bistyp" w okienku "Serwer IP" należy wpisać nowy adres IP: 83.19.132.110

02.07.2005

NOWA WERSJA FOBOS WKI (1.5)
Dostępna jest nowa wersja programu FOBOS WKI - Wersja 1.5. Aby pobrać program instalacyjny kliknij TUTAJ. Po pobraniu pliku należy go uruchomić.

Wersja 1.5 zawiera poprawki do wersji 1.4.
UWAGA ! Zalecana jest zmiana wersji 1.4 na wersję 1.5.

Dla użytkowników wersji 1.0 aktualizacja jest bezpłatna.

 
     
17.05.2005

NOWA WERSJA FOBOS WKI (1.3)
Dostępna jest nowa wersja programu FOBOS WKI - Wersja 1.3. Aby pobrać program instalacyjny kliknij TUTAJ. Po pobraniu pliku należy go uruchomić.

Nowa wersja zawiera między innymi nowe narzędzia edycji kosztorysu (Automatyczna numeracja, zamiana pozycji ...).
Do okna e-Bistyp dodano możliwość wyszukiwania cen robót i obiektów.

Dla użytkowników wersji 1.0 aktualizacja jest bezpłatna.

 
25.04.2005 Przykładowa baza cen jednostkowych
Dla użytkowników wersji demonstracyjnej programu FOBOS WKI udostępniliśmy przykładową wersję bazy cenowej e-bistyp. Aby pobrać bazę w wersji demonstracyjnej prosimy kliknąć TUTAJ. Pobrany plik prosimy zapisać w dowolnym miejscu na twardym dysku (proponujemy folder C:\Program Files\Fobos\data, z którego domyślnie program pobiera dane).

Życzymy przyjemnej pracy

11.04.2005

UWAGA !
W niektórych przypadkach (np. stara wersja systemu Windows lub brak ostatnich Servis Pack-ów) podczas uruchomienia programu lub przy próbie podłączenia bazy, może pojawić się komunikat: Odnalezienie przez ADO podanego dostawcy nie jest możliwe.

Należy wówczas pobrać i zainstalować pliki: mdac_typ.exe i DCOM98.exe.

 
31.03.2005

NOWA WERSJA FOBOS WKI (1.2)
Dostępna jest nowa wersja programu FOBOS WKI - Wersja 1.2. Aby pobrać program instalacyjny kliknij TUTAJ. Po pobraniu pliku należy go uruchomić.

Nowa wersja zawiera między innymi nowe rodzaje wydruków (kosztorys ślepy, obmiar, tabela elementów scalonych).
Dodano możliwość wprowadzenia kodu CPV dla pozycji i działów oraz opcję zerowania wszystkich cen.

Dla użytkowników wersji 1.0 aktualizacja jest bezpłatna.

 
07.03.2005

NOWA WERSJA FOBOS WKI (1.1)
Dostępna jest nowa wersja programu FOBOS WKI - Wersja 1.1. Aby pobrać program instalacyjny kliknij TUTAJ. Po pobraniu pliku należy go uruchomić.

Nowa wersja zawiera między innymi obliczenia przedmiarowe oraz nowe okno do korzystania z serwisu e-bistyp. Dla użytkowników wersji 1.0 aktualizacja jest bezpłatna.

 
02.03.2005 Dostępny jest nowy program do importu cen jednostkowych Robót i Obiektów Bistyp z formatu *.MDB. Aby pobrać kliknij TUTAJ. Rozpakuj pobrany plik w folderze, gdzie znajduje się program FOBOS-WKI. ( np. C:\Program Files\FOBOS\WKI ).

UWAGA!
Do importu plików z formatu *.MDB potrzebny jest plik Model.MDB. Aby go pobrać kliknij TUTAJ. Plik należy rozpakować w folderze Common. Folder znajduje się w podkatalogu programu FOBOS.  ( np. C:\Program Files\FOBOS\Common ).
 
01.03.2005 Zaktualizowano ceny robót i obiektów (inwestycyjne i remontowe) w internetowej bazie cenowej www.e-bistyp.pl. Zapraszamy ...
 
 

Copyright © by MTM Digital s.c. 1994-2008